سامانه مدیریت آموزشی شخصی نوید ایمانی

دوره‌های آموزشی با تاکید بر برنامه‌نویسی و طراحی وب و مشتقات تابعه (از جمله اصول برنامه‌نویسی و پایگاه‌های داده)